fredag 8 februari 2013

#19. Total, totalare, totalitärast

Totalitarism (-ism´) -en s. ett partis totala behärskande av staten o.d. totaliter (-a´-) i sin helhet, fullständigt totalitet (-e´t) -en s. helhet, det hela -s|begrepptotalitär (-ä´r) -t adj. allenarådande el. allomfattande o.d.; t. stat diktaturstat (SAOL, elfte upplagan, sjätte tryckningen, 1991)

Noterar att Seglora smedja bjuder in till ännu ett Befriande Teologiskt Forum, denna gång i Sofia församlings lokaler (är det månne till dessa som smedjans arena nu begränsats?).

”Som inriktningen på årets forum anger är tanken att vi genom olika sorters program och inspel kan belysa det totalitära tänkandets attraktionskraft i vår tid och gemensamt reflektera över strategier för att göra motstånd mot den utveckling som vi nu ser. Vi tänker oss politiska, idéhistoriska, teologiska och kanske även psykiatriska perspektiv från svenska och internationella sammanhang.” Så skriver smedjan. Tro det eller ej.

Det sägs ofta att präster främst predikar för sig själva. I just detta avseende kanske tillträdande chefredaktören för Dagens Arbete faktiskt motsvarar prästprofilen. (Var det förresten som blivande ”fritidspräst” hon betecknade sig själv?)

Den som följt turerna, om än endast flyktigt, torde nämligen höja på mer än ett ögonbryn över temavalet. Hur kan det vara möjligt att Seglora smedja, som gjort sig ökänd genom sina besinningslösa utspel och angrepp mot oliktänkande, ens vågar närma sig begreppet totalitarism?

Den hoppfulla tolkningen av temavalet är att smedjan nu, efter vad-det-nu-var-som-hände-under-juluppehållet, har rannsakat sig och bekänner sin skuld genom att arrangera detta forum. En sådan tolkning är nog tyvärr lite väl naiv.

Alternativet, som ter sig betydligt mer sannolikt, är att smedjan verkligen tror sig representera den goda motkraften till onda totalitära strömningar i samhälle och kyrka. Självsuggestion är en mäktig kraft.

Är man verkligen så blinda? Ser man verkligen inte sitt eget agerande? Med en snabb blick på de avslöjade kopplingarna mellan smedjan, biskop Brunne, Stockholms stift, kyrkokansliet, socialdemokraterna och Expo är det ju uppenbart, att om det är något som smedjan ägnat sig åt, så är det ju just att smida totalitarism. Av ordets sanna definition enligt Svenska Akademien att döma.

Tror man sig kunna gå ur en diskussion som inkluderar både fenomenet Seglora smedja och fenomenet totalitarism med någon form av heder i behåll?

Nej. Att man inte skulle kunna göra det, förstår till och med smederna. Men det befriande forumet är, i vanlig ordning, ingalunda tänkt att utgöra något forum för dialog. Det bekräftas vid en snabb genomgång av programmet. Inbjuden är exempelvis Lisa Bjurwald (som utmärkt sig till och med i journalistkretsar för sitt hat emot allt och alla som inte tycker som hon).

Kan vi anta att hon välkomnas extra varmt av smedjans egen öppet våldsförespråkande antidemokrat Mattias Irving, som höjt Bjurwalds senaste bok till skyarna? Irving har för övrigt lyckats åstadkomma ännu ett mirakulöst bottennapp, när han reagerade på mordförsöket på Lars Hedegaard (om vilkens åsikter var och en är fri att tycka vad den vill) med en tweet om hur attentatet tyvärr kan komma att utnyttjas av högerextremister. Inget fördömande där, inte. Att döda någon för att denne någon tycker olika, är inte problemet. Problemet är, enligt Irving, att ”högerextremister” kan få vatten på sin kvarn. På samma sätt som han själv och smedjan fick vatten på sin genom Breiviks attentat, kan man tänka? Han vet ju i alla fall vad han pratar om, den där Irving.

Lite synd tycker jag dock om burmesiska teologen Eh Tar Gaie. Har någon informerat henne om vilka som bjudit in henne? Tillåt mig att tvivla. Hur som helst ska hon delta i en workshop med titeln ”Den totalitära erfarenheten. Burmesiska och svenska perspektiv” tillsammans med smedjans Ewa Lindqvist Hotz. Jag antar att det är den senare som ska uttala sig om det svenska perspektivet på totalitär erfarenhet. Det är ett utmärkt val, förutsatt att målet är att måla upp smedjans egna allomfattande, allenarådande (totalitära?) bild av verkligheten.

Både fredagen och lördagen avslutas dessutom med ”aftonbön och party”. Låter ju skoj.

Men mitt tips till smedjan blir ändå detta: Bryt demoniseringen av motståndarna och låt forumet i april bli ett respektfullt möte mellan olika åsikter. Bjud in Dag Sandahl eller Annika Borg så lovar till och med jag att anmäla mig. Då kan det bli värt tusen spänn, inklusive moms.


1 kommentar: