onsdag 6 mars 2013

#36. Ingen skitsak

Bibelkunskap, källforskning och reaktionsförmåga. Tre egenskaper som lyst med sin frånvaro och därigenom skapat förutsättningar för en riktig skitsak som är långt ifrån en skitsak. Jag talar naturligtvis om Lambi Gate och hur en producent av toalettpapper lyckats med konststycket att trycka bibelcitat på sina toalettrullar – utan att vara medveten om det.

Källforskning är tydligen inte marknadsföringsavdelningens starka sida. Eller så var man helt enkelt inte så bra på att tänka i flera led. Grundidén var säkert bra. Man bad nämligen kunder skicka in texter om kärlek, som sedan trycktes på papper ämnade för sanering av de nedre regionerna.

Men nu blev det väl inte riktigt som man hade tänkt sig, för hör och häpna, vissa nödiga hade tydligen tillbringat tiden på dass med att faktiskt läsa texterna i fråga, noterat att vissa var hämtade ur Bibeln och kontaktat Lambi med frågan hur de tänkte nu.

Tydligen kom det som en överraskning för Lambi. ”Vi visste inte att citaten kom från Bibeln” förklarar Christina von Trampe som är marknadsföringsansvarig i Norge i en intervju med tidningen Tro og Kirke.

Nu må ingen större skugga falla på marknadsföringsavdelningen. Att det står till lite si och så med den kristna allmänbildningen i våra sekulära nordiska länder är ju ingen hemlighet, precis. Lite lustigt är det ändå att texterna inte har kunnat identifierats som bibeltexter, trots att Lambi säger sig ha anlitat experthjälp i form av en religionslärare... Det är ju inga våldsamt anonyma citat det handlar om, en enkel sökning på Google hade räckt för att identifiera dem.

Nu har man hur som helst fattat beslut om att toarullarna ska tas ur produktion. Dock får rullarna fortsätta att säljas, inga påbud har gått ut för att återkalla dem från butikshyllorna.

Visserligen är det väl en god sak att Bibelns visdom sprids även utanför de vana bibelläsarnas skara, men nog hade det väl ändå varit mer klädsamt om Guds ord förmedlats med annan avsändare än ett toapapper?

Eller får Lambi ta vid där kyrkan träder tillbaka? Mission som mission, liksom. På den svenska hemsidan meddelar Lambi nämligen att man vill ”fungera som ambassadör för mjukhet och vill sprida budskapet om kärlek i vardagen”.

Det låter ju nästan lite religiöst, kan man tycka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar