onsdag 13 mars 2013

#39. Stor humor

Igår publicerade Annika Borg en kort reflektion på Kristen Opinion. Reflektionen rörde ett twitter-inlägg av biskop Antje Jackelén. Biskopens twitter löd som följer:

Vi lever mer av det vi får än av det vi gör. Guds ekonomi avslöjar kapitalismens svagheter. Livets bröd.”

I sig är inlägget inte förvånande utan snarare ett gott exempel på main stream teologi inom Svenska kyrkan.

Nu har twittrar jag inte själv, och i ärlighetens namn så var det inte biskopens inlägg som jag lade märke till, utan reflektionen på Kristen Opinion. Eller ännu mer precist – den första kommentaren som publicerades.

Men vi börjar med reflektionen. Annika Borg skrev bland annat så här:

'Guds ekonomi' förefaller här inte syfta på oikonomia i dess ursprungliga betydelse eller teologiska mening, utan begreppet är nedplockat till ett mänskligt mätsinstrument med politiska förtecken.

Om nu Gud har synpunkter på de olika ekonomiska system mänskligheten har uppbringat torde det väl vara på alla? Eller är Gud planekonom? Blandekonom?

Dessa antropomorfa gudsbilder spricker lätt och lämnar inte mer efter sig än stoft.”

Inte heller detta är ju särskilt provocerande. Det är ju så här det är. Teologin reduceras ofta till ett politiskt förstärkningsinstrument. Gud har genom historien sagts befinna sig ömsom på extrema högerkanten, ömsom på extrema vänsterkanten.

För egen del är jag övertygad om att Gud står över alla våra politiska ambitioner och ideologier. Men i Sverige 2013 är Gud kanske inte extrem, men definitivt vänster. Att teologi är politik upprepas in absurdum och tydligen är detta något som måste försvaras.

Tre och en halv timme efter publiceringen på Kristen Opinion plingar det till i kommentarsfältet. Det är biskopens teologiska sekreterare som ser sig nödgad att reda ut begreppen. Det görs på följande sätt:

”Biskopens tweet bär självklart på den teologiska tolkning som Annika Borg avfärdar. Detta att vi lever mer av det vi får än av det vi gör är ett uttryck för Guds nåd. På det viset avslöjar Guds ekonomi, d v s Guds nåd i skapelse och frälsning, svagheten i en förtjänstbaserad kapitalism. Skapelsens och frälsningens överflödande och utgivande teologiska ekonomi är förvisso något annat än en världsbild som definieras av vinstmaximering.

Har evangeliet med politik att göra? Självklart, så länge det förkunnas så att det har minsta lilla offentliga relevans. Att detta inte är detsamma som partipolitik torde vara uppenbart. Den som misstänker att Gud förminskas genom detta rekommenderas varmt att läsa biskop Antje Jackeléns herdabrev 'Gud är större'.

Jakob Wirén, teologisk sekreterare, Lunds stift”

Vilken tur att den teologiska sekreteraren redde ut begreppen. Om det nu händelsevis var någon som tidigare tvivlade på hur det förhåller sig i kyrkans värld, så är slöjan lyft och sanningen blottlagd.

Det är alltså politik det handlar om – men att ”detta inte är detsamma som partipolitik” torde tyvärr inte vara så uppenbart som Wirén utgår ifrån. I alla fall inte för mig. Det är liksom svårt att hela tiden hänvisa till politiska ideologier utan att många associerar till politiska partier, särskilt i den (i allra högsta grad) politiskt styrda Svenska kyrkan.

Det enda som förvånar mig med Wiréns kommentar, är att han hänvisar till biskopens herdabrev vid dess svenska titel. Utmärkande i stiftet är annars en viss faiblesse för att använda den arabiska lydelsen ”Allahu akbar” när det hänvisas till herdabrevet.

Jag antar att det också ska tolkas som politik. Av något slag.


Annika Borgs reflektion i sin helhet, inklusive samtliga kommentarer, återfinns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar