tisdag 2 juli 2013

#89. Ledord för livet

Det sanna är ofta det enkla. Ibland är det dock så enkelt, att vi har svårt att se det. Något som är sant och absolut, måste väl också vara komplicerat och genomreflekterat?

Men det svåra är ofta inte att tänka mycket och formulera sig vidlyftigt, utan att tänka klart och formulera sig minimalistiskt. Inom det området har jag en del kvar att lära.

Härom dagen fick jag hur som helst ett litet papper i mitt brevfack på jobbet. Avsändare var Kerstin, församlingens diakon. Högst upp på pappret hade hon skrivit ”Ledord för dagen”. Längre ner fanns några små meningar, formulerade av någon som behärskade de enkla sanningarnas konst till fullo.

Orden på Kerstins lilla lapp är för värdefulla för att stanna där. De är alltför goda ledord för det. Ledord för dagen – men också för livet.

Håll till godo. Låt orden leda också dig:

Om vi ser på Jesus som går före, steg för steg, går vi inte vilse.
Men om vi oroar oss för de faror som hotar,
om vi stirrar på vägen istället för på Honom som går framför oss,
har vi förirrat oss.”
Dietrich Bonhoeffer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar