torsdag 4 april 2013

#48. Nu räcker det, Irving!

”Kärleken är evig, men föremålen växlar” brukade min mormor säga. Vi som hängt med ett tag vet att i Seglora Smedja/Dagens Segloras värld (de med stridsropet ”kärlek och kritik”, ni vet) är det hatet som är evigt, medan föremålen växlar. Nu är det Frimodig Kyrka som hamnat i skottlinjen.

Det förmodade syftet? Att svärta ner den nomineringsgrupp som utgör det enda verkliga hotet mot socialdemokraternas makt i kyrkomötet. Jag får det tvivelaktiga nöjet att vara en av brickorna i detta smutsiga spel.

Först tänkte jag att det enda Irvings nya alster på Dagens Seglora dög till, var att använda den som underlag för ”finn fem fel”. Eller tio. Sedan drog jag mig till minnes att ”Mattias Irving” och ”sanning” är två begrepp som inte är kompatibla, och då var det ju ingen sport att rada lögner längre. Att försöka dementera blir ju också fjantigt, eftersom Irving mycket väl känner till hur det verkligen förhåller sig.

Men – som vanligt presenterar Mattias Irving sin egen sanning. Dock noterar jag att jag gjort en viss resa. Tidigare hade Smedjan en viss förkärlek för att bunta ihop mig med Anders Behring Breivik. Nu buntas jag ihop med den ur SD uteslutne Patrik Ehn. Att Ehn vid något tillfälle sagt något positivt om Frimodig Kyrka, berättigar tydligen Irving att avkräva svar från FK om huruvida Ehn är välkommen som representant.

För den som har den grundaste kunskap i vad Frimodig Kyrka står för, är det uppenbart att någon med rasistiska åsikter inte kan finna någon hemvist i nomineringsgruppen. FK har, som dess ordförande Jan-Anders Ekelund mycket riktigt påpekar för Irving, en uttalad antirasistisk hållning.

Tydligen besitter inte Mattias Irving en sådan grundläggande kunskap om Frimodig Kyrka och inte heller har han bemödat sig om att läsa igenom deras valplattform. (Den finns att läsa i sammanfattning här, Mattias!) Det hade nog varit bra om han gjort det, för då hade han sluppit avslöja sin okunskap och lägga tid på att producera en imbecill artikel.

I tisdags kväll försökte nämligen Irving via mail till Ekelund skaffa sig lite smaskigt material till en story, självfallet med rasism-twist.

Detta gjordes genom att presentera ett antal beskyllningar och värderingar till Ekelund, och avkräva ett bemötande. Trots att mailet till stor del handlade om mig, gjorde Irving en kringgående manöver denna gång. Kanske ville han inte att hans mail skulle offentliggöras på min blogg.

Dock är det nu så att det finns människor som, till skillnad från Mattias Irving, förstått att man pratar med människor och inte om dem. Således har jag fått ta del av detta mail och väljer efter noggrant övervägande att publicera det i sin helhet.

Bilden av mig är föga smickrande. Mailet är kränkande, fyllt av lögner och påhopp. Det hade kunnat vara patetiskt, men blir bara äckligt och det vänder sig i magen när jag inser att Irving faktiskt beskriver mig som han gör.

> Den 2 april 2013 17:22 skrev Mattias Irving <mattias@dagensseglora.se>:
>> Hej!
>>
>> Den senaste tiden har vi uppmärksammat att flera personer med extremistiska
>> åsikter har uttalat stöd för Frimodig Kyrka. Dels prästen Helena Edlund som
>> har hoppat av Sverigedemokraterna men ännu har djupa försänkningar i partiet.
>>
>> Edlund var bland annat huvudtalare på Frimodig Kyrkas lokala årsmöte i
>> Hässleholm. Hon säger sig också stödja Frimodig Kyrka i kyrkovalet.
>>
>> Nyligen uteslöts ett av Sverigedemokraternas toppnamn, nämligen Patrik Ehn,
>> för sina kopplingar till nazister på kontinenten och för att han inte på ett
>> tillfredsställande sätt tagit avstånd från partiets antisemitiska förflutna.
>> Ehn sitter dock kvar i Kyrkomötet som politisk vilde. I en intervju i Dagen
>> sade Ehn att han sympatiserar med Frimodig Kyrka.
>>
>> Nu undrar jag hur Frimodig Kyrka ser på att att flera före detta
>> sverigedemokrater uttryckt sympati med Frimodig Kyrka? Skulle exempelvis en
>> som Patrik Ehn vara välkommen att engagera sig i Frimodig Kyrka om han valde
>> att byta parti idag?
>>
>> En av Frimodig Kyrkas frontgestalter Dag Sandahl har skrivit i, och försvarat
>> sitt skrivande i, den extremistiska rasisttidningen Dispatch International.
>> När vi hördes av senast valde du att inte kommentera det. Ser du likadant på
>> detta i dagsläget, i ljuset av att kända högerextrema personer nu uttrycker
>> sympati med partiet?
>>
>> Ser du i dagsläget någon risk att personer med en egen politisk agenda kan
>> komma att försöka använda Frimodig Kyrka som plattform?
>>
>> Tråkiga frågor, det är jag medveten om. Men hoppas att ni ändå får en fin
>> semester i Norge!
>>
>> Vänliga hälsningar
>> Mattias Irving

”Tråkiga frågor” enligt Mattias Irving. Nej, Mattias. Det är inte frågorna som är tråkiga. Det som är tråkigt är att du ständigt angriper och beljuger människor. Du skadar människor på riktigt – och kallar det ”kärlek och kritik”. Det är å andra sidan riktigt rejält tråkigt.

Tydligen har jag alltså extremistiska åsikter. Jag ser fram emot en precisering av vad dessa extremistiska åsikter består i, samt i vilket sammanhang jag i så fall har yttrat dessa. Ända sedan jag skrev mina första artiklar i Kyrkans Tidning har Smedjan beskyllt mig för extremism och rasism, utan att ge ett enda konkret exempel.

Irving hänvisar till mitt tal under årsmötet i Hässleholm, så den som vill bilda sig en egen uppfattning om min extremism kan väl läsa mitt anförande här. Jag kan dock inte hjälpa till med att förklara mina aktuella, av Irving påstådda, ”djupa försänkningar i partiet”. Jag får nog maila Irving och fråga vad dessa djupa försänkningar består i. Vid närmare eftertanke pratade jag faktiskt i telefon förra veckan med en kompis som röstade på SD i förra valet. Är det det telefonsamtalet som Irving syftar på?

Lite lustigt är det också med rubriksättningen. Rubriken lyder Frimodig Kyrka lockar SD-avhoppare (och det ska väl vara jag och Patrik Ehn då, men kanske kan man också få till en och annan vag association till att Dag Sandahl, Annika Borg och Yngve Kalin som även de är nämnda i artikeln också är sverigedemokrater..?) men länken heter frimodig kyrka vi tar avstånd från rasism.

Ja. Exakt så är det. Frimodig Kyrka tar självfallet avstånd från rasism, precis som jag gör. Är det en nyhet? Även om det kommer som en chock för Mattias Irving, så tar faktiskt de allra flesta kraftfullt avstånd från rasism och jag förutsätter att alla som kallar sig kristna gör det.

Irving vill dock skapa och upprätthålla bilden av en verklig och allvarlig fara, en inomkyrklig strid mellan ont och gott, rasism och antirasism, extremism och tolerans, slutenhet och öppenhet, kristusfokus och vänsterideologi, Frimodig Kyrka och Seglora Smedja. Det finns bara ett problem med denna bild – den är inte sann.

Men som jag tidigare nämnt bland annat här på bloggen – utan en ond och kraftfull motståndare att bekämpa, har Smedjan inget existensberättigande. Utan existensberättigande inga smaskiga ekonomiska bidrag. Utan smaskiga ekonomiska bidrag inga möjligheter att fortsätta den ideologiska kampen – och ingen lön till Mattias Irving.

Alltså måste bilden upprätthållas. Finns ingen extremism/rasism/nazism/främlingsfientlighet/homofobi/you name it så får man väl uppfinna den. Alla vet ju att något som upprepas tillräckligt många gånger, till slut blir ”sant”.

Ett verkligt tråkigt faktum är dock att ständiga omotiverade etiketteringar vattnar ur begreppen. Det finns inget så fult tryne som äkta rasism och extremism. Det är därför det verkliga förtrycket alltid måste bekämpas och de mänskliga rättigheterna försvaras.

Ett annat tråkigt faktum för Irving är att falska anklagelser om rasism och extremism upplysningsvis faller under brottsbalkens avsnitt om förtal. Särskilt i de fall när inga bevis för anklagelserna någonsin förs fram, men när anklagelserna finns dokumenterade i mängder av mail och artiklar.

Eftersom redaktör Irving inte verkar vara förtjust att leta relevant information, så bifogar jag en förklaring till vad förtal innebär:

”Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Med 'är ägnade' åsyftas att uppgifterna typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad. Det behöver inte visas att uppgifterna faktiskt har lett till missaktning. Ej heller behöver det visas att anklagade hade uppsåt att uppgifterna ska leda till missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. I lagtexten uttrycks det som: 'Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.' Här är distinktionen mellan orden och och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal.”


Mattias Irvings färdiga artikel kan du läsa här.


1 kommentar:

 1. Hmmm. En spegel kan ibland vara ett värdefullt redskap. Läser på Dagens Seglora (!) och en nylig ledare av Mattias Irving.
  Citat: "Rent allmänt kan jag hysa förståelse för den som väljer att inte ta en debatt om främlingsfientlighet. Det är en tuff och ofta otacksam debatt som ofrånkomligen leder till att man måste finna vägar att hantera de mest extrema politiska rösterna. Mycket sätts ur spel av det vi lärt oss om det offentliga samtalet. Du kan inte samtala med någon som riktar en megafon mot dig. Eller en gevärsmynning. Vi kan inte, och vi ska inte heller, samtala med dem som saknar intresse att delta på det goda samtalets villkor."
  Länk: http://dagensseglora.se/2013/04/03/biskoparna-borde-lyssna-pa-reva-opinionen/
  Nu är denna "Dagens Seglora" en vidräkning med biskopar som inte anses ta ett tydligt avstånd från rasism. När du läst kan du fundera på om "Kärlek och kritik" blir de båda honnörsord du tänker på!

  Så Mattias Irving; Jag ber dig fundera på hur "det goda samtalet" i din världsbild ser ut! Visst vet du vad Helena Edlund står för? Visst vet du vad Frimodig kyrka står för? Ber för dig!

  Jan Erik Amilén, Frimodig kyrka, tidigare ledamot i stiftsfullmäktige i Lunds stift

  SvaraRadera