lördag 17 augusti 2013

#99. Ingen uppståndelse i Bromma

Missar du tunnelbanetåget från Brommaplan så finns inte mycket intressant att titta på medan du väntar på nästa.

Spanar man västerut kan man, bortom nedgången till spärrarna, se när nästa tåg kommer runt kurvan bortom det som måste vara Stockholms mest dysfunktionella rondell (vilket är intressant endast för den som missade tåget på väg in till stan). Tittar man åt höger ser man baksidan på Försäkringskassan (Systembolaget ligger förresten i samma hus). Tittar man åt vänster ser man, uppe i backen, baksidan på Bromma församlings expedition – en anonym och inte våldsamt spännande röd tegelbyggnad i suterräng. Roligare än så blir det inte rent utsiktsmässigt.

Roligare än så kommer det inte heller att bli. Det har stadsbyggnadskontoret bestämt. Bromma församling gjorde i alla fall ett tappert försök att göra tillvaron något mer spännande, fromt och intellektuellt utmanande för pendlarna.

Redan på min tid (min första komministertjänst var i Bromma församling) kläcktes idén om att montera en ljusskylt modell större på fasaden som vätte mot perrongen. Tanken var att kunna alternera texter och bilder. Lite ”Bromma församling”, lite fromma bibelord, lite vad-som-nu-kommer-på. Nu, ett antal år senare, har man tydligen fått tummen ur och ansökt om tillstånd. Det hade man ingenting för.

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel att stadsbyggnadskontoret sagt nej till den fem meter (!) höga skylten. Hur en fem meter hög skylt skulle få plats vet jag inte, men någon har väl mätt får jag utgå ifrån. Exempeltexten har tydligen varit ”Kristus är uppstånden”.

Vad på grundar sig då stadsbyggnadskontorets avslag? DN vet besked:

Grannarna, menar tjänstemännen, skulle kunna uppleva skyltens ljus och bildväxling som störande och olämplig.”

Såpass?

Tillåt mig bara säga: Botkyrka.

Där såg tjänstemännen inga problem vad gällde att bevilja böneutrop från moskén, ty då handlade det helt plötsligt om religionsfrihet – men, hör och häpna, endast friheten till religion, inte friheten från religion.

Att ropa ut en muslimsk trosbekännelse är alltså religionsfrihet, vilket beviljas. En ljusskylt som tyst meddelar att Kristus är uppstånden skulle däremot kunna upplevas som ”störande och olämplig”, och avslås därmed.

Borde det inte vara samma lika? Mitt tips till kyrkoherde Gustavsson blir därför att hänvisa till religionsfriheten. Skulle det inte hjälpa, så ersätt ljusskylten med en högtalaranläggning. Kanske tycker stadsbyggnadskontorets tjänstemän att det är enklare att hålla för öronen, än att titta åt ett annat håll.

Eller hävda att ljusskyltens budskap handlar om viktig samhällsinformation! Trots allt är det ju så att Kristus faktiskt är uppstånden. Även i Bromma. Missar man tåget från Brommaplan kan det ju vara ett faktum så gott som något att kontemplera över. Och det är, garanterat, mer intellektuellt stimulerande än att stå och vänta på att nästa tunnelbanetåg svänger runt hörnet bortom rondellen.

1 kommentar:

  1. Böneutropen i Botkyrka prövades av polisen enligt ordningslagen medan Brommaärendet var ett bygglovsärende. Men visst kan det upplevas som en smula egendomligt. Böneutropen torde dock kunna prövas enligt miljöbalken också.

    SvaraRadera